SPOTKANIE ORGANIZACYJNE

DLA RODZICÓW DZIECI NOWO PRZYJĘTYCH

Informujemy, że 28 czerwca 2018 r. 

o godzinie 17.00 w Przedszkolu nr 130

w Poznaniu odbędzie się spotkanie

z rodzicami dzieci nowo przyjętych,

na którym zostaną omówione kwestie

organizacyjne.

Prosimy, aby w tym dniu

rodzice przyszli bez dzieci.

 


 

DYŻUR WAKACYJNY W LIPCU I SIERPNIU 2018

W dniach od 13 do 18 czerwca 2018 roku
w sekretariacie należy pobrać deklaracje
w sprawie korzystania z wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2017/2018 
na dyżur wakacyjny w lipcu i sierpniu 2018.

Nie podpisanie deklaracji
w wyznaczonym terminie
spowoduje skreślenie z list dzieci przyjętych
na dyżur do przedszkola.

 


 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że na festynie rodzinnym

zebraliśmy 3 648 zł.

Kwotę tę planujemy wydatkować na wyposażenie

sali kulinarnej i zajęć metodą Sensoplastyka®.

Serdecznie dziękujemy za okazane wsparcie!

 


 

Mości Panowie i Mości Panie!

Dziś ogłaszamy co następuje,

że zbiórka pieniędzy właśnie startuje!

Na nową salę dla Waszych pociech,

by pogotować mogły choć trochę!

Zatem zajrzyjcie na stronę zbiórki,

chcemy złotówek mieć duże górki!

www.saladladzieci.pl

ZBIERAMY PIENIĄDZE NA REMONT POMIESZCZENIA, KTÓRE STANIE SIĘ

PRACOWNIĄ KUCHENNĄ

DLA DZIECI.

KAŻDA ZŁOTÓWKA MA ZNACZENIE

I PRZYBLIŻA NAS DO STOWRZENIA WYJĄTKOWEGO MIEJSCA!

DZIĘKUJEMY!

 

www.saladladzieci.pl

 

 
Drodzy Rodzice!

 

Prosimy pamiętać o regularnej wymianie

szczoteczek do zębów dla Państwa dzieci.

 


 

 

 


 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że w naszej placówce codziennie

monitorujemy poziom stężenia niebezpiecznych

pyłów w powietrzu.

W związku z powyższym w dni, w których poziom

szkodliwych dla zdrowia substancji przekracza

dopuszczalne normy nie wychodzimy z dziećmi na ogród.

 

Codziennie będą wywieszane chorągiewki

informujące o stanie powietrza w danym dniu.

 

Dane dotyczące stanu powietrza znajdują

się na stronie www.aqicn.org

 

 


 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dodatkowymi zajęciami finansowanymi z Urzędu Miasta, do końca czerwca 2017 r. będą:

- taniec z plastyką,

- gimnastyka z elementami ćwiczeń korekcyjnych,

- logopedia.

Ponadto odbywają się bezpłatne zajęcia z:

- rytmiki,

- języka angielskiego.

 

Zajęcia dodatkowe – płatne- to:

- piłka nożna (Akademia Reksia);

- aikido (Pan Norbert Rzepecki).

 


Przedszkole nr 130 "Bajkowy Świat"
os. Rzeczypospolitej 43
61-395 Poznań
tel. 877 52 81
fax. 877 52 81
mail: przedszkole130@op.pl

Wszyscy nauczyciele w naszym Przedszkolu posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnopsrawnymi. Każdy z pedagogów na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach. Wśród najważniejszych wymienić należy kursy i studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, pedagogiki Marii Montessori, terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Metody Dobrego Startu, pedagogiki leczniczej, wczesnego wspomagania edukacji i rozwoju uczniów autystycznych, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Nabyte umiejętności wykorzystywane są w trakcie pracy grupowej, ale także w pracy indywidualnej, którą stosujemy wobec dzieci niepełnosprawnych jak i potrzebujących dodatkowego wsparcia.

Nasza placówka powstała w 1974 roku. W roku 1992 zaczęliśmy do naszego przedszkola wprowadzać ideę integracji. Integracja to wspólne wychowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do wspópracy. Początkowo niepełnosprawne i zdrowe mogły się wspólnie bawić i uczyć tylko w jednej grupie. Kiedy jednak utwierdziliśmy się w przekonaniu, że integracja to wspaniały bodziec do rozwoju małego dziecka, zarówno niepełnosprawnego, jak i zdrowego, postanowiliśmy rozszerzyć ją na wszystkie grupy wiekowe istniejące w naszym przedszkolu.

Tak jest do dzisiaj.

Poprzez kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami dzieci zdrowe stają się bardziej życzliwe, odpowiedzialne i empatyczne. Pozbywają się dziecięcego egocentryzmu. Zaczynają zauważać, że niektóre dzieci wymagają więcej uwagi ze strony nauczyciela ze względu na ich obniżone możliwości czy mniejszą sprawność przy wykonywaniu danego zadania. Częściej samodzielnie podejmują współpracę i ofiarowują swoją pomoc niepełnosprawnym kolegom w pokonywaniu trudności. Współdziałanie w wielu sytuacjach życia codziennego uczy dzieci zdrowe tolerancji, cierpliwości, wyrozumiałości.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników zapominają, nabierają większej pewności siebie, wzrasta w nich poczucie własnej wartości, budzi się wiara we własne, coraz większe, możliwości. Odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat. Starają się dorównać swoim zdrowym kolegom, mobilizując się do większego wysiłku, dzięki czemu rozwijają się lepiej fizycznie i psychicznie.

Struktura grup integracyjnych w naszym przedszkolu wygląda następująco - grupa przedszkolna liczy 20 dzieci, w tym maksymalnie 5 niepełnosprawnych. Wśród niepełnosprawnych są dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju: z opóźnieniem rozwojowym w zakresie percepcji, motoryki, mowy, z zespołem wad genetycznych, z Zespołem Downa, z autyzmem, z wadami narządu ruchu, słuchu.

Czas pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu powinien w miarę możliwości ograniczać się do 6 godzin dziennie. Do pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi zatrudnia się w naszej placówce nauczycieli z przygotowaniem do wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, psychologa, rehabilitanta, logopedę, surdopedagoga. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli jednocześnie. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program nauczania jest modyfikowany, opracowywany jest indywidualny plan kształcenia dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy.

Dzieci zdrowe i dzieci niepełnosprawne uczestniczą wspólnie we wszystkich sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych, podejmują wspólne różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy.

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Mechanizm "cookies" dostarcza danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Witryny. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W każdej chwili możliwe jest wyłączenie tego mechanizmu w przeglądarce Użytkownika.
Zamknij