Dnia 26 marca 2018 roku dzieci wyjeżdżają

do Skansenu Muzeum Pszczelarstwa w Swarzędzu

w poszukiwaniu wielkanocnego zająca.

Prosimy, aby w tym dniu przyprowadzić dzieci

do godziny 7.45 oraz o ubranie dziecka stosownie do pogody.


 
Drodzy Rodzice!

 

Prosimy pamiętać o regularnej wymianie

szczoteczek do zębów dla Państwa dzieci.

 


 

REKRUTACJA 2018

Terminy postępowania rekrutacyjnego:

 

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 12.00

ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i listy

kandydatów niezakwalifikowanych

(lista zakwalifikowanych dzieci do postępowania rekrutacyjnego nie

jest jednoznaczna z przyjęciem dziecka do placówki)

 

Od dnia 22 marca do dnia 26 marca 2018 r.

pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego

do przedszkola lub oddziału przedszkolnego

w szkole podstawowej przez rodziców/opiekunów prawnych.

Brak pisemnego potwierdzenia jest jednoznaczny

z rezygnacją z dalszego procesu rekrutacji.


Dnia 29 marca 2018 r. o godz. 12.00

– ogłoszenie wyników rekrutacji – wywieszenie w placówkach list dzieci

przyjętych i list dzieci nieprzyjętych do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych

w szkołach podstawowych.

Lista zawiera imię i nazwisko kandydata uszeregowane

w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która

uprawnia do przyjęcia do ww. placówki.

 

Dnia 29 marca 2018 r.

w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych

w szkołach podstawowych zostaną ogłoszone

listy placówek z wolnymi miejscami.

 

Szanowni Państwo wszelkie informacje

dotyczące rekrutacji do przedszkola znajdują się na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/

 

Natomiast dokumenty oraz informator zawierający kryteria

i najważniejsze daty na stronie:

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

 

Druk wniosku wraz ze stosownymi oświadczeniami można otrzymać

w sekretariacie placówki lub pobrać ze stron:

http://www.nabor.pcss.pl/poznan

 

http://www.poznan.pl/oswiata/rekrutacja

 

We wniosku należy wskazać placówki uszeregowane według

preferencji: od najbardziej preferowanej (pierwsze miejsce)

do najmniej preferowanej (trzecie miejsce).

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w placówce

pierwszego wyboru, wskazanej na pierwszym miejscu.

 


 

Drodzy Rodzice!

 

Informujemy, że w naszej placówce codziennie

monitorujemy poziom stężenia niebezpiecznych

pyłów w powietrzu.

W związku z powyższym w dni, w których poziom

szkodliwych dla zdrowia substancji przekracza

dopuszczalne normy nie wychodzimy z dziećmi na ogród.

 

Codziennie będą wywieszane chorągiewki

informujące o stanie powietrza w danym dniu.

 

Dane dotyczące stanu powietrza znajdują

się na stronie www.aqicn.org

 


UWAGA! UWAGA!

Nasze przedszkole bierze udział w programie edukacyjnym

„Moje miasto bez elektrośmieci”,

który jest ogólnopolską inicjatywą, stworzoną i prowadzoną,

przez ElektroEko SA Organizację Odzysku

Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.

Elektrośmieci i zużyte baterie zbierane będą

w naszym przedszkoluw terminie 26.02 – 09.03 2018 r.


Można je również oddać w punktach zbierania ElektroEko

z zaznaczeniem, że otrzymane punkty mają zostać przekazane
na konto naszej placówki.

Uzbierane punkty pomogą nam doposażyć przedszkole.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej

http://www.moje-miasto-bez-elektrosmieci.pl/

oraz w przedszkolu na tablicy ogłoszeń.

el

 


 

Drodzy Rodzice!

Informujemy, że dodatkowymi zajęciami finansowanymi z Urzędu Miasta, do końca czerwca 2017 r. będą:

- taniec z plastyką,

- gimnastyka z elementami ćwiczeń korekcyjnych,

- logopedia.

Ponadto odbywają się bezpłatne zajęcia z:

- rytmiki,

- języka angielskiego.

 

Zajęcia dodatkowe – płatne- to:

- piłka nożna (Akademia Reksia);

- aikido (Pan Norbert Rzepecki).

 


Przedszkole nr 130 "Bajkowy Świat"
os. Rzeczypospolitej 43
61-395 Poznań
tel. 877 52 81
fax. 877 52 81
mail: przedszkole130@op.pl

Wszyscy nauczyciele w naszym Przedszkolu posiadają kwalifikacje do pracy z dziećmi niepełnopsrawnymi. Każdy z pedagogów na bieżąco podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnego rodzaju kursach. Wśród najważniejszych wymienić należy kursy i studia podyplomowe z zakresu: pedagogiki specjalnej, oligofrenopedagogiki, pedagogiki Marii Montessori, terapii dziecka z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, Metody Dobrego Startu, pedagogiki leczniczej, wczesnego wspomagania edukacji i rozwoju uczniów autystycznych, metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne.

Nabyte umiejętności wykorzystywane są w trakcie pracy grupowej, ale także w pracy indywidualnej, którą stosujemy wobec dzieci niepełnosprawnych jak i potrzebujących dodatkowego wsparcia.

Nasza placówka powstała w 1974 roku. W roku 1992 zaczęliśmy do naszego przedszkola wprowadzać ideę integracji. Integracja to wspólne wychowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych. Ma na celu wspomaganie rozwoju obu grup wychowanków oraz budowanie między nimi prawidłowych relacji opartych na wzajemnej akceptacji i gotowości do wspópracy. Początkowo niepełnosprawne i zdrowe mogły się wspólnie bawić i uczyć tylko w jednej grupie. Kiedy jednak utwierdziliśmy się w przekonaniu, że integracja to wspaniały bodziec do rozwoju małego dziecka, zarówno niepełnosprawnego, jak i zdrowego, postanowiliśmy rozszerzyć ją na wszystkie grupy wiekowe istniejące w naszym przedszkolu.

Tak jest do dzisiaj.

Poprzez kontakt z niepełnosprawnymi rówieśnikami dzieci zdrowe stają się bardziej życzliwe, odpowiedzialne i empatyczne. Pozbywają się dziecięcego egocentryzmu. Zaczynają zauważać, że niektóre dzieci wymagają więcej uwagi ze strony nauczyciela ze względu na ich obniżone możliwości czy mniejszą sprawność przy wykonywaniu danego zadania. Częściej samodzielnie podejmują współpracę i ofiarowują swoją pomoc niepełnosprawnym kolegom w pokonywaniu trudności. Współdziałanie w wielu sytuacjach życia codziennego uczy dzieci zdrowe tolerancji, cierpliwości, wyrozumiałości.

Dzieci niepełnosprawne obserwując na co dzień pełnosprawnych rówieśników zapominają, nabierają większej pewności siebie, wzrasta w nich poczucie własnej wartości, budzi się wiara we własne, coraz większe, możliwości. Odnajdują swoje miejsce w środowisku, co w przyszłości umożliwi im odważniej patrzeć na świat. Starają się dorównać swoim zdrowym kolegom, mobilizując się do większego wysiłku, dzięki czemu rozwijają się lepiej fizycznie i psychicznie.

Struktura grup integracyjnych w naszym przedszkolu wygląda następująco - grupa przedszkolna liczy 20 dzieci, w tym maksymalnie 5 niepełnosprawnych. Wśród niepełnosprawnych są dzieci z różnymi zaburzeniami w rozwoju: z opóźnieniem rozwojowym w zakresie percepcji, motoryki, mowy, z zespołem wad genetycznych, z Zespołem Downa, z autyzmem, z wadami narządu ruchu, słuchu.

Czas pobytu dziecka niepełnosprawnego w przedszkolu powinien w miarę możliwości ograniczać się do 6 godzin dziennie. Do pracy z dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi zatrudnia się w naszej placówce nauczycieli z przygotowaniem do wychowania przedszkolnego, pedagogów specjalnych, psychologa, rehabilitanta, logopedę, surdopedagoga. W każdej grupie pracuje dwóch nauczycieli jednocześnie. Dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych program nauczania jest modyfikowany, opracowywany jest indywidualny plan kształcenia dostosowany do dynamiki rozwoju, możliwości dzieci i ich indywidualnego tempa pracy.

Dzieci zdrowe i dzieci niepełnosprawne uczestniczą wspólnie we wszystkich sytuacjach dydaktycznych i wychowawczych, podejmują wspólne różnorodne działania, są partnerami, razem pokonują trudności i osiągają sukcesy.

 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Mechanizm "cookies" dostarcza danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron Witryny. Zawartość plików "cookies" nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W każdej chwili możliwe jest wyłączenie tego mechanizmu w przeglądarce Użytkownika.
Zamknij