Edukacja Przez Ruch Doroty Dziamskiej

Według założeń tejże metody człowiek ruszając się uaktywnia zmysły, które dają mu możliwość poznania otaczającego świata. Metoda pani Doroty Dziamskiej wykorzystuje spontaniczną radość dziecka. Ciało i zmysły integrują się w rytm specjalnie dobranej przez nauczyciela muzyki. Dzieci podczas zajęć integrują pracę mózgu, rozwijają koncentrację, emocje, zachowania społeczne.

Zawartość zajęć

Tego typu zajęcia powinny każdorazowo zawierać:

  • ćwiczenia graficzne lub manipulacyjne wykonywane w rytm muzyki
  • różnorodne techniki plastyczne
  • zestawienie indywidualnych kart pracy w prezentację grupową, rozmowę na ich temat
  • wykorzystanie powstałych kart pracy przy analizie.

Dodatkowo dzięki tego typu zajęciom dzieci rozwijają się grafomotorycznie oraz
mogą odreagować stresy spowodowane niepowodzeniami.

Skip to content