Metoda Dobrego Startu

Metoda uczenia polisensorycznego dostosowana do warunków polskich przez prof. Martę Bogdanowicz. Według jej założeń jednocześnie rozwijane powinny być funkcje językowe, funkcje spostrzeżeniowe, funkcje motoryczne. Wspomniane trzy funkcje powinny sprawnie współdziałać ze sobą.

Ważną rolę w MDS pełni element wzrokowy (znak graficzny), słuchowy (piosenka) oraz motoryczny (czyli odtwarzanie znaków graficznych w rytm piosenki).

Metoda wpływa na

  • usprawnianie analizatora wzrokowego
  • usprawnianie analizatora słuchowego
  • usprawnianie analizatora kinestetyczno – ruchowego
  • kształtowanie lateralizacji
  • orientację w schemacie własnego ciała i przestrzeni
  • procesy emocjonalne
  • zachowania społeczne
  • twórczą aktywność

Skip to content