Metoda Marii Montessori

Dzięki Europejskim Funduszom Socjalnym jedną z przedszkolnych sal wyposażyliśmy w materiały edukacyjne wykorzystywane w metodzie Marii Montessori. „Pomóż mi zrobić to samemu” to główne hasło tej koncepcji. Dzięki specjalnie przygotowanym pomocom dzieci mają możliwość samodzielnego zdobycia wiedzy oraz, co najważniejsze, dokonania samooceny.

Materiały podzielone są na pięć grup:

  • ćwiczenia praktycznego dnia
  • materiały sensoryczne
  • materiały do mowy
  • matematykę
  • materiały do edukacji o wszechświecie

Nauczyciele, którzy ukończyli specjalny kurs z zakresu metody M. Montessori wykorzystują pomoce zarówno w zajęciach grupowych jak i indywidualnych z dziećmi niepełnosprawnymi.

Skip to content