Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Według autorki metody „wszystkie dzieci mają dwie podstawowe potrzeby:

 • pragną czuć się dobrze we własnym ciele (jak w domu), czyli umieć w pełni nad
  nim zapanować,
 • po drugie odczuwają potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi.

Zaspokojenie tych potrzeb – dobry kontakt z samym sobą i z innymi ludźmi – jest możliwy dzięki dobremu nauczaniu ruchu”. Skupiamy się zatem na rozwijaniu przez ruch świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego, świadomości przestrzeni i działania w niej oraz dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi kontaktu.

Istnieją tu cztery różne grupy ćwiczeń:

 • ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała,
 • ćwiczenia pomagające zdobyć pewność siebie,
 • ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerami grupy,
 • ćwiczenia twórcze.

Trzy typy ruchów

W metodzie tej wykorzystuje się trzy typy ruchów „z”, „przeciwko” i „razem”.

 • W ćwiczeniach z ruchem „z” jeden partner jest pasywny, drugi zaś aktywny. Dzięki tym ćwiczeniom dzieci uczą się rozumienia potrzeb innych oraz obdarzania innych zaufaniem.
 • Ćwicząc ruchy „przeciwko” dzieci mają możliwość uświadomić sobie swoją własną siłę przy współdziałaniu z partnerem. Dodatkowo uczą się rozwiązywania konfliktów, rozwijają swoje emocje.
 • W ćwiczeniach z ruchem „razem” każdy z partnerów jest zaangażowany jednakowo. To doskonałe zabawy rozwijające współpracę, zaufanie, wzajemne zrozumienie.

Zajęcia tą metodą są bardzo lubiane przez dzieci. Często odbywają się z udziałem dwóch grup wiekowych, gdzie starsze dzieci stają się opiekunami młodszych. To wspaniała okazja do zacieśniania więzi między nimi.

Skip to content