Sensoplastyka®

Jest to nowa metoda mająca charakter zajęć rozwojowych. Ich zadaniem jest wpieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Zajęcia prowadzone tą metodą opierają się wyłącznie na wykorzystaniu w 100% bezpiecznych produktów spożywczych (o różnej strukturze i barwach np. kasze, cukier, galaretka, woda, barwniki spożywcze).

Na co wpływa

Stymulacja z wykorzystaniem tego typu produktów wpływa na

  • rozwój wszystkich zmysłów
  • budowanie świadomości ciała i przestrzeni
  • usprawnianie ruchowe
  • rozwój mowy
  • rozwój emocjonalny
  • rozwój poznawczy poprzez obserwację przemian substancji oraz związki przyczynowo skutkowe

Zajęcia odbywają się na wolnej przestrzeni np. podłodze, bez odzieży ochronnej, która ogranicza aktywność twórczą. Nauczyciel daje dziecku czas na zapoznanie się z materiałem sensorycznym, zamiast wydawać polecenia pobudza dziecko zadając pytania.

Skip to content